Friday, 25 September 2009

Sasolburg

Kom ek vertel julle bietjie meer van Sasolburg (Beeld, 22/09/2009). Die verhaal moet begin by Admiraal Botha en sy vrou.
Sy was 'n suurknol, die admiraal se vrou.

Sasolburgers , wat voor 1954 in Vanderbijlpark of Vereeniging wou wees, moes die stuurse, nors vrou trotseer om met ene admiraal Botha se Baddrif-pont oor die Vaalrivier te kom.

Die pont is deur 'n arbeider en muile heen en weer oor die Vaalrivier getrek omdat die ompad na die res van die Vaaldriehoek lank en tydrowend was.

Die admiraal se eggenote was glo 'n befoeterde, sterk vrou wat geen pratery op die pont geduld het nie.

Net 'n sekere aantal mense is op die pont toegelaat, terwyl ander summier weggewys is.

Na die ontdekking van steenkool en nadat die Clydesdale steenkoolmyn in 1905 begin produseer het, het al hoe meer mense wat 'n bestaan wou maak op die eers barre gebied hierheen gestroom.

Die pont het weeksdae van sonop tot sononder gewerk, maar Vrydae en Saterdae is die pont eers deur die muile en later deur 'n petrolmotor tot laataand oor die rivier getrek.

Stadige vryers, wat hul meisies fliek toe gevat het in Vereeniging moes dikwels met rooi gesigte aan woedende vaders verduidelik hoekom hulle die laaste vaart om 23:00 verpas het.

Voordat die hospitaal in Sasolburg gebou is, het menige pa's die geboorte van hul kinders misgeloop omdat die pont stilgestaan het en hulle met die ompad na Vereeniging moes jaag.

'n Hospitaal besoek was 'n dag lange uitstappie.

Sasolburg is in 1954 in die Noord-Vrystaat gestig met die oprigting van Sasol1 en ander chemiese nywerhede.

Sasolburg het oorspronklik in die Parys-landdrosdistrik geval en is op destydse plase soos Grootfontein gelee.

Die pont is in die stigtingsjaar van Sasolburg deur die Bailey-brug wat deur die weermag gebou is vervang.

Motoriste is toegelaat om baie stadig oor die tydelike brug te ry, maar passasiers moes stap.

Deesdae verbind die Baddrifbrug en die R57-brug Sasolburg oor die Vaalrivier met die res van die Vaaldriehoek.

Dit is die dorp met die meeste eikebome - 26 spesies - en ook ander inheemse en uitheemse bome.Interessante feite:

  • Die dorp is 12km suid van Vanderbijlpark aan die Vrystaat kant van die Vaalrivier gelee.
  • Die 1 500m bo seespieel
  • Gemiddelde reenvalsyfer is 638mm per jaar
  • Gemiddelde maks temp is 27grade C en gemiddelde min temp is 1.6grade C
  • Ons het sovat 34 000 inwonders en Zamdela sowat 90 000.
  • Die Vaal-Universiteit vir Tegnologie (my en Ellis se alma mater) en die Vaaldriehoekkampus van die Noordwes Universiteit is in Vanderbijlpark gelee

En dit dames en here is, Sasolburg.

No comments: